Domov   |   2%   |   Kalendár   |   O klube   |   Naše príbehy   |   Galéria   |   Kontakt   |   Linky   |   Hargašov memoriál

Vodácky klub TATRAN Vás prosí o Vaše dve percentá

Každoročne sa uchádzame o Vašu pomoc, ktorá bude v našej lodenici použitá na zlepšenie činnosti klubu a jeho aktivít, či už pôjde o organizovanie pretekov, splavov, brigád alebo iných aktivít. Každoročne Vám zverejňujeme množstvo získaných - darovaných prostriedkov a transparentne a prehľadne informujeme o ich použití. Ďakujeme Vám za každú pomoc.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom darovania Vašich dvoch percent z Vašich zaplatených daní za rok 2018, prosím, kontaktujte nás.

Vodácky klub Tatran Karlova Ves - Bratislava, o. z.
Sídlo: Botanická 11, 841 04  Bratislava
IČO: 00686778
Zastúpený: podpredseda - Ing. Matej Mičušík, PhD., tajomník - Ing. Juraj Hargaš
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu IBAN: SK32 0900 0000 0000 1145 6388 (Slovenská sporiteľňa, a.s.)

Na tejto podstránke Vám ponúkame vopred vyplnené dokumenty z informačných portálov www.rozhodni.sk a www.dvepercenta.sk.
Ak si vyplňujete daňové priznanie sami, ponúkame Vám rýchly prehľad miesta na správne vloženie nášho Občianskeho združenia.

Ak chcete venovať 2% z daní pre organizáciu Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z., budete potrebovať nasledovné formuláre:

(dobrovoľníci, ktorí pomáhali Vodácky klub TATRAN Karlova Ves - Bratislava, o. z. min. 40 hodín v roku 2018 jej môžu
venovať až 3% - vyžiadajte si od nej potvrdenie)

Miesto na vpísanie nájdete vo Vyhlásení o poukázaní sumy ... na 1. strane v spodnej časti

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.
 
1. Do 15.02.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
3.
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma,
     ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
4. Sumu, ktorú chcete poukázať napíšte do Vyhlásenia.
5. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.03.2019 (pokiaľ nemáte odklad) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.