Domov   |   2%   |   Kalendár   |   O klube   |   Naše príbehy   |   Galéria   |   Kontakt   |   Linky   |   Hargašov memoriál

Poďakovanie

Ahojte tatraňáci, dovoľte mi, aby som sa poďakoval v mene výboru všetkým členom, ktorí prispeli do zbierky na opravu našej staručkej lodenice. Vyzbierala sa čiastka, ktorá výrazným spôsobom pomohla pri financovaní opráv.

Moje poďakovanie smeruje aj Petre Nagyvoej - Džerengovej , ktorá poskytla našej lodenici takmer polovicu finančných prostriedkov potrebných na opravu zo svojej poslaneckej priority z rozpočtu hl. mesta Bratislava v roku 2014. Bez  Petrinej pomoci by sme ťažko zrealizovali projekt opráv v takom rozsahu aký sme mali v pláne. Podarilo sa nám získať dotáciu aj z Ministerstva kultúry v programe „Obnov si svoj dom“, nakoľko naša prekrásna lodenica je národnou kultúrnou pamiatkou od roku 2007.

Veľká vďaka patrí Mariánovi Hargašovi, ktorý sa zhostil funkcie stavebného dozoru a vyjednávača pri objednávaní prác,  vyberaní  vhodných postupov a  materiálov, pretože sme museli postupovať v súlade s predpismi pri starostlivosti o národnú kultúrnu pamiatku.  Celé zladenie tvarov a farieb je výsledok Mariánovej  dôslednej  práce, ktorá dopadla nad očakávania nás všetkých.

Verím, že sa v opravenej lodenici budete cítiť dobre a bezpečne.

Juraj Kadnár


Na fotke zo strechy lodenice:  Marian Hargaš a Ladislav Pollák (stavebník)
                                                Petra Nagyová Džerengová a  Juraj Kadnár