Domov   |   2%   |   Kalendár   |   O klube   |   Naše príbehy   |   Galéria   |   Kontakt   |   Linky   |   Hargašov memoriál

Hargašov memoriál - história

Spomienkou na hrdinu Ivana Hargaša je memoriál, ktorý usporadúva VK TATRAN Karlova Ves už od roku 1946.

V roku 2015 sa uskutoční jubilejný 70-ty ročník.
Osobnosť Ivana Hargaša chceme pripomenúť dnešnej mladej generácii vodákov ako aj širšej verejnosti.

Sedemdesiat rokov zápolia slovenskí vodáci o vavríny Hargašovho memoriálu – často za účasti súperov z Moravy a Čiech, ale aj z podunajských štátov, napr. z Maďarska, Bulharska, Rakúska, Chorvátska alebo Srbska. Prvé ročníky boli odštartované v Devínskej Novej Vsi na rieke Morava. Trať pretekov viedla popod hradby starobylého hradu Devín, po prúde hlavného toku Dunaja do cieľa v Karloveskej zátoke. V neskorších ročníkoch prispôsobovali organizátori trať možnostiam, ktoré im vody Dunaja a voľnosť pohybu na Dunaji umožňovali. Tak sa dejiskom Hargašovho memoriálu stala Karloveská zátoka, úsek Bratislava – Hrušov, Viedeň – Bratislava, Malý Dunaj, ale aj bratislavské jazero Zlaté piesky.

Zápolenia priniesli desiatky víťazov – v rôznych kategóriách. Žiaľ, nemali sme kronikára, ktorý by výsledky jednotlivých ročníkov zaznamenal. Preto v predloženom prehľade zostávajú v niektorých ročníkoch biele miesta. Prosíme pamätníkov, aby nám pomohli tieto miesta zaplniť.
 


Výbor VK Tatran
Karlova Ves